mail: info@sporthalstrijthagen.nl
site: https://sporthalstrijthagen.nl
Fotogroep   Abedia   Landgraaf   is   een   groep   fotografen   die   zich   verenigd   heeft   om   door   samen over   foto’s   te   praten,   elkaar   te   helpen,   te   inspireren,   te   stimuleren   en      hun   fotografisch   peil te   verbeteren.   Hierbij   staan   de   creativiteit,   eigen   opvatting   en   de   inbreng   van   de   individuele leden   centraal.   Het   aantal   leden   varieert   enigermate,   maar   is   de   laatste   jaren   steeds   tussen de 15 en 20. De   naam   is   bedacht   door   de   oprichter   van   de   club   in   1950   toen   Afstand,   BElichting   en DIAfragma   nog   met   zorg   en   met   de   hand   ingesteld   moesten   worden.      De   naam   is      ondanks de   automatische   camera’s   van   tegenwoordig   niet   veranderd   en   dat   tekent   ook   de   aandacht waarmee de leden hun foto’s maken en bespreken. Lange   tijd   kunnen   nu   al   geen   bijeenkomsten   meer   plaatsvinden   i.v.m.   met   de   coronaregels. In   maart   2022   zijn   de   clubavonden   weer   opgestart.   Tijdens   de   clubavonden   worden   de meegebrachte foto’s van de leden besproken. 1 keer per maand worden de foto’s digitaal besproken op een grote TV. De   aanvang   van   de   avond   is   om   20:00   uur   en   de   duurt   tot   ca.   22:30   uur.   De   bijeenkomsten vinden   plaats   in   de   sporthal   Strijthagen,   de   datums   zijn   opgenomen   in   de   agenda   op   deze site. De   meeste   leden   van   Fotogroep   Abedia   zijn   aangesloten   bij   de   Nederlandse   Fotobond (BNAFV).   Er   wordt   deelgenomen   aan   landelijke   en   regionale   fotowedstrijden.   Om   de   2   jaar organiseert    de    club    een    groepstentoonstelling    in    het    gemeentehuis    van    Landgraaf. Daarnaast hebben leden individuele tentoonstellingen in de regio. Als   u   interesse   heeft   om   de   clubavonden   eens   te   komen   bijwonen,   bent   u   van   harte uitgenodigd.   Dit   is   geheel   vrijblijvend,   maar   het   is   fijn   als   u   zich   vooraf   even   meldt   via   het mailadres rechtsonder (”e-mail bestuur”). Ook kunt u via dit mail-adres vragen stellen.
Clublokaal: Sporthal Strijthagen Hofstraat 1 6372 XC Landgraaf Tel.: 045 - 2031084
Bestuur: Vacant Wim Falkenberg Hub Wetzels Wim Fleuren Hub Wetzels
Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid: Website
over ons
fotogroep Abedia Landgraaf
r
Fotobond Fotobond In Beeld In Beeld Afdeling Limburg Afdeling Limburg In the picture In the picture Wedstrijden Wedstrijden